Produktion

Under tillverkningen av våra produkter använder vi nästan uteslutande maskiner som är miljövänliga och energisnåla.
  • 100% av belysningen i våra produktionslokaler är LED-ljuskällor.
  • Allt avfall som uppstår under tillverkningen källsorteras.
  • Vår utrustning för kontor och administrativa uppgifter nyttjar också miljövänliga lösningar (återvunnet papper, återvunna / påfyllda bläckpatroner, sopor källsorteras).