Tryckeri

Förpackningen till alla våra produkter i kartong är till 100 % gjorda med Folprints gröna tryckpress, så varje del kommer från ett koldioxidneutralt tryckeri. Den MSZ EN ISO 14001: 2017-certifierade tillverkaren använder ett miljövänligt, vegetabiliskt oljebaserat bläck för att skriva ut på FSC® (C031340)-certifierat papper.
  • Äktheten av FSC®-certifikatet kan kontrolleras när som helst här, skriv bara ID:t för vårt tryckeri på raden "License code" med koden C031340.
  • Tryckeriet har egna solceller som delvis driver anläggningen och kontoret.
  • Textilier (maskindukar) återanvänds på tryckeriet och används av tryckeriet om och om igen istället för att kasseras.
  • Klistret som används för att fästa de tryckta pappersarken är ett organiskt klister baserat på socker istället för syntetiskt material.
  • Allt avfall inklusive pappersavfall från tryckeriet källsorteras.