Frequently asked questions

Vi skulle gärna sätta FSC-logotypen på våra lådor, men tyvärr är instruktionerna i FSC Image Handbook oförenliga med reglerna i vår egen Image Handbook.

Kort sagt: Tyvärr finns det inte tillräckligt med utrymme på våra lådor för att visa FSC-logotypen.

Uppdatering: Från 2021 kommer vi att placera logotyperna FSC, Carbon Neutral och 100 % återvinningsbara på insidan av våra lådor.

Oberoende på hur man känner inför stora företag, så är det för många obestridligt att de kanske gör storskaliga och ekonomiskt betungande insatser och initiativ för en bra image, eller till och med verkligt engagemang. Användningen av palmolja från ett hållbart, miljövänligt jordbruk är en sådan fråga. Vi är inget stort världsföretag, men för våra produkter som - ur en fysiologisk produktinnehållssynpunkt - kräver användning av palmolja, finns det ingen annan källa än RSPO.

Naturligtvis kritiseras även Sustainable Palm Oil Roundtable (RSPO) systemet. Producenter som har anslutit sig till system åtar sig att inte hugga ner orörda regnskogar för sina plantager, för att säkerställa skyddet av vattenresurserna och för att förhindra markförstöring. Kritiker till initiativet säger dock att saker och ting halkar när det gäller efterlevnaden, så verkligheten är fortfarande sorglig. Dock så är palmoljan i nuläget oumbärlig och skulle inte hels kunna läggas åt sidan än. Det finns många anledningar till detta, men ur miljösynpunkt bör det understrykas att oljepalmer ofta kräver mindre produktionsyta än andra oljeproducerande grödor för samma skörd.

Sanningen är att företag som köper RSPO-certifierad palmolja, även om det är till ett högre pris, uppmuntrar sin producent att lägga en allt större del av sin produktion på denna miljömedvetna väg. Med tiden kommer rundabordssamtalen att göra sitt yttersta för att övervaka efterlevnaden av de anslutna tillverkarnas åtaganden och rangordna dem genom uppdaterade utvärderingssystem, vilket säkerställer klarhet till kunderna och ett verkligt skydd av vår miljö.

Vår leverantör har även följande certifikat:

 • ISO 9001: 2008 (certifikatnummer: SG96 / 07145)
 • ISO 14001: 2004 (certifikatnummer: SG09 / 02651)
 • OHSAS 18001: 207 (certifikatnummer: 18072007 CB 02)
 • BRCGS Food Safety (BRC Food)
 • HALAL (certifikatnummer: 1 101-06 / 2004)
 • KOSHER (Kp)
 • Responsible Care®
 • HACCP (certifikatnummer: AR 4868)
 • GMP (certifikatnummer: GMP 004)
 • GMP + B2 (GMP +)
 • RSPO (certifikatnummer: RSPO-1106058)
 • ECOCERT raw material (COSMOS-godkänd)

Att organisera inlösen, lagring, rengöring, återvinning kräver ett mycket större och mer komplext organisationssystem, anläggningsstorlek och specialkompetens än vi besitter i nuläget.

Mer än hälften av våra produkter kan konsumeras i flera månader. En av våra mest populära produkter är vitamin D3 som för en person räcker i nästan trekvarts år.

Vi skulle så gärna vilja använda PLA, men tyvärr är sanningen att kortfattat: ”De flesta PLA-baserade plaster är gjorda av majsstärkelse, men de kan bara brytas ned om de hamnar i en industriell komposterare. Detta beror på att de 60 ° C som krävs för nedbrytning av PLA-plast inte är typiska för komposter i trädgården hemma.

Med andra material än PET som är mer eller mindre lämpliga för förvaring av kapslarna så skulle vi stöta på många fler hinder som vi inte kan åtgärda i nuläget. I början av 2000-talet jämförde en tjeckisk studie effekterna av PET och glas på miljön med en djupgående analys. Författaren, som har uppmärksammats med ett professionellt pris för sitt arbete, Fann att den minsta totala negativa miljöpåverkan uppnås av att glas återanvänds 40 gånger.

Den skadliga effekten av det bästa PET-alternativet (källsortering) är tre gånger så stor jämfört med glas som återanvänds 40 gånger men samtidigt orsakar icke-återvunnet glas den största negativa påverkan, och de organisationer som har inlösen, lagring, rengöring, återvinning kräver ett mycket större och mer komplext organisationssystem, anläggningsstorlek och specialkompetens.

Färgen är baserad på vegetabilisk olja men pigmenten är inte gjorda av naturmaterial så tyvärr rekommenderar vi inte att lådan komposteras, även om tryckeriet påstår att de mer skadliga ämnena avdunstar under torkning. Men vi är inte helt övertygade. Gällande glas och burkar så är det bara det lim som används för att limma etiketten som kan komposteras. Dessa kan lätt blötläggas. Men tyvärr används inte detta lim för kartonger då det är olämpligt för limning av kartonger eftersom det inte tål att böjas.

Ett bra förslag, men den lilla burken är också blåst från samma form som den större versionen som används för våra produkter. Naturligtvis hade vi kunnat använda mindre burkar men det skulle bara stämma om flera av våra produkter använde så små burkar.

 • Fraktlådor för produkter: Kartongåtervinning.
 • Papperstillbehör och följesedel: Pappersåtervinning.
 • Produktförpackning burk: Plaståtervinning
 • Produktförpackning pipettflaska:
  • Pipetthjälm (kan dras av pipetten) samt hela plastöverdelen: Plaståtervinning.
  • Glas: Glasåtervinning.
 • Multivitaminsked: Plaståtervinning.
 • Produktförpackning påsar: Brännbart avfall. 

Do you have further questions?